April 2012

Kort verslag leden vergadering.

De aardappelziekte

Biologische bestrijding van luis, schimmel en versterking van de planten.

RABOCLUBKASCAMPAGNE

Mutaties in het ledenbestand.


Kort verslag leden vergadering.


De avond begon om 19.30 uur in een zaal Van Werkt voor Ouderen Ter Reede. De leden werden ontvangen met koffie en cake.

De voorzitter verwelkomde mevr. Smalengange. Zij vertelde onder het laten zien van dia’s over hun tuin in Nisse.

Na dat Mevr. Smallengange haar verhaal had verteld was er een pauze, na de pauze werd het huishoudelijke gedeelte behandeld.

Alle stukken werden door de vergadering vastgesteld.

Bij financiën gaf de penningmeester een kort toelichting. Wat opviel is dat we een financieel gezonde vereniging hebben. Dat bleek ook omdat er ook dit jaar weer geen contributie verhoging nodig was ondanks alle gestegen prijzen.

Het Huishoudelijk reglement is door het bestuur eens tegen het licht gehouden om dit reglement aan te passen.

Alle wijzigingen werden doorgenomen. Door de vergadering werd eenstemmig besloten om de voorstellen aan te menen. Alle leden krijgen per mail of per post een exemplaar toegezonden.

Ook werd er een nieuw bestuurslid gekozen op voordracht van het bestuur en wel T. Meedendorp.

De aftredende bestuursleden werden weer herkozen dat waren: A. de Kraa, P. Willeboordse, W. Filius en R. Boots.

Aan het eind van de vergadering was er weer de traditionele verloting en vele leden gingen weer met een prijsje uit de tuinwinkel naar huis.

DE AARDAPPELZIEKTE.


“De Aardappelziekte of phytophthora is een plantenziekte die veroorzaakt wordt door de oömyceet Phytophthora infestans. Oömyceten lijken erg op schimmels, maar zijn het niet. Daarom worden ze wel pseudo-schimmels genoemd. Phytophthora is een probleem van alle aardappeltelers. Bestrijding van de ziekte is vooral een kwestie van preventie en beheersing. Doel van het teeltvoorschrift is dan ook om de verspreiding van en besmetting met Phytophthora te beheersen. Het is verplicht om de belangrijkste bronnen te bestrijden. Dit zijn aardappelafvalhopen, phytophthorahaarden en aardappelopslagplanten.”

Het bovenstaande is afkomstig van het Produktschap voor de Akkerbouw. Hierin is dus de verplichting opgenomen om de aardappelziekte te bestrijden en het niet nakomen hiervan voor zowel de tuinder als de vereniging gevolgen kan hebben voor wat betreft de teelt van aardappelen voor de komende jaren. Om te zien wanneer het weer tijd is om te spuiten kunt u de website http://www.dacom.nl/masterplan/ raadplegen.

Voor meer informatie kunt u ook de Nieuwsbrief van juni 2010 raadplegen.

Voor de bestrijding hebben wij in de winkel Cymoxanil-M. Dit middel is speciaal ontwikkeld om aardappelen te beschermen tegen de gevreesde aardappelziekte Phytophtora. Het middel heeft zowel een preventieve als een curatieve werking. Bij reeds aangetaste planten wordt uitbreiding van de ziekte naar de planten en knollen voorkomen. Doordat het middel gedeeltelijk wordt opgenomen door de plant worden ook de nieuwe bladeren van binnenuit beschermd. Voldoende voor 400 m2 aardappelen. Per verpakking van 100 gram kost dit € 8,45.

Ook hebben wij in voorraad Finesse vloeibaar Dit middel is bestemd voor de bestrijding van schimmels in de moes- en siertuin, en zeer geschikt tegen Phytophtora in aardappelen en tomaten. 100 ml is voldoende voor ca. 30 liter spuitvloeistof. (300 m² aardappelen) Per verpakking van 100 ml. Uiteraard is ook de prijs zoals u dit van ons gewend bent. U betaalt dus nooit teveel.

Biologische bestrijding van luis, schimmel en versterking van de planten.


Recept:

Per 100 liter water daar bij voegen 1 kg brandnetels, 1 kg paardenstaart (heermoes),

1 kg smeerwortel in een ton en daarbij voegen 1 pak yoghurt. Het kan ook zonder smeerwortel.

Dit mengsel 1 week laten trekken en elke dag omroeren.

Daar na alles zeven en voor het spuiten verdunnen 1 op 10.

RABOCLUBKASCAMPAGNE


Mede dankzij uw stem en de stem van allen die onze vereniging steunen heeft de Raboclubkaascampagne dit jaar een bedrag opgeleverd van € 318,63.

Wij, als bestuur, willen u als lid en alle anderen hiervoor hartelijk danken.

Mutaties in het ledenbestand.


Leden die hun lidmaatschap beëindigd hebben:

Mevr. C. Curiel tuin 133

P. Bruner tuin 251 en L. Leijs tuin 233


Nieuwe leden die we mochten verwelkomen op de tuin:

J. Pereira tuin 233, G. Garnaert tuin 4, E. Heijstek tuin 133, T. Habtemarian medetuinder op tuin 251.

Op de wachtlijst G. van de Broeke en Y. Smit en P. v d Schaaf.


We kregen bericht dat op 28 maart plotseling overleden is D. de Decker tuin 147.

We wensen zijn zus en familie veel sterkte toe om dit verlies een plaats te geven in hun verdere leven.

Inhoud:
{