Juli/augustus 2012

Van de voorzitter

Met de bus naar ‘Levenslust’

Tuin van de maand

Impressie bezoek tuin Eddy Heerschop

Mutaties ledenbestand

Barbecue

Een stukje van een bewoonster van het verzorgingshuis “SCHELDEHOF” van Werkt voor Ouderen

Het volgende stukje is geschreven door Mw. Verplanke-Meerman kamer 11

We zijn met de bus gaan toeren. We zijn naar Levenslust geweest. Om 11.00 uur was de bus er. Levenslust is een volkstuincomplex waar Werkt voor Ouderen een volkstuintje heeft en waar ook onze vrijwilligers An en Wim Filius een tuin hebben. Levenslust heeft ok een clubgebouw waar we gebruik van mochten maken. An en Wim ontvingen daar ons. We hebben daar koffie gedronken en frietjes met een kroket en frikadel gegeten.

We zijn ook naar de tuinen wezen kijken sommige met de rollator andere met de rolstoel. We hebben ook een kijkje genomen bij het huisje van An en Wim. Een stenen huisje van alle gemakken voorzien met water, kookgelegenheid en licht. Een bloementuin en daaromheen nog een groenten en fruitgedeelte. Echt heel mooi om te zien en dit geld voor heel veel tuintjes op dit complex.  We hebben s `middags nogmaals koffie gedronken nog steeds lekker in de zon en dat in een verder zo regenachtige week .Iedereen was tevree. En het was een mooie dag. Ik ga graag nogmaals mee. We zijn via de boulevard teruggereden. We kwamen tegen vijven pas thuis.

Scheldehof: ‘’je doet veel voor ons en nu ga ik mijn pen neerleggen’’.

Tuin van de maand

De openstelling van de tuin van Eddy Heerschop geeft aanleiding tot het idee om vaker een tuin open te stellen.

Op het complex zijn vast en zeker tuinen die om een of andere reden het bezoeken meer dan waard zijn. Denk bijvoorbeeld aan een leuke indeling of een bepaalde sfeer die een tuin heeft.

Ook tuinen die een klassiek beeld geven van een nutstuin  met groenten in bedden zijn natuurlijk ook de moeite waard om nader te bekijken.

Soms worden door de tuinders met succes  zeldzame of vergeten gewassen gekweekt waarover de tuinier informatie wil geven.

Kort gezegd er zijn volop redenen om elk seizoen een paar tuinen nader te bekijken.

De vereniging zorgt voor aankondiging in de nieuwsbrief en  een kan koffie of thee .

De tuinier is aanwezig en bereid om te informeren en rond te leiden. Wilt u Uw tuin openstellen of weet U een tuin die om een of andere reden de moeite waard is laat het even weten en wij nemen contact op om verdere afspraken voor openstelling te maken.

Inhoud:
{

Ver  boven verwachting!

Met deze spontane hartenkreet uitte een van de bezoeksters haar totaalindruk over de tuin van Eddy Heerschop.

Jazeker, zij was sterk onder de indruk van de lay-out, de indeling en vormgeving van de bedden en niet in het minst van de diversiteit van de beplanting.

De kweekmethode, het combineren van de gewassen zodat zij tijdens de groei elkaar versterken  wordt  waar mogelijk toegepast. Bovendien biedt de aanplanting op deze wijze een prachtig resultaat  van kleuren en geuren.

Eddy verzorgde de rondleidingen en gaf toelichting en uitleg op de aanplanting en indeling.

Op deze wijze werd de bezoeker een indruk van de soorten gewassen en de teeltwijze.

Dat Eddy,s kennis niet beperkt is tot alleen tot tuinieren  bewees hij door ook over het gebruik in de keuken heel veel  te weten.

Een halte bij de composthoop en hij toont zich een ware compostmeester terwijl hij twee bedden verder even stilstaat bij een zgn. bijenhotel en in enkele zinnen het belang van de bijen voor ons mensen uit de doeken doet.

Kortom een heel geslaagde openstelling die zeker voor herhaling vatbaar is.

Voor alle bezoekers was een consumptie en een klein presentje in de vorm van enkele plantjes beschikbaar.

Mutaties in het ledenbestand
Leden die de afgelopen periode bedankt hebben zijn:
A. Lous tuin 161, Chr. Phil tuin 38m, M. Vasic tuin 252 en H v d Kuijl.
We mochten ook weer nieuwe leden verwelkomen:
E. Erdisieck, M. v d Straten beiden op de wachtlijst, A. Carraca tuin 62, H. Luik tuin 252 en W. de Haan tuin 161.

Afgelopen maand bereikte ons het droeve bericht dat de echtgenoot van ons bestuurslid P. Boogaard is overleden.
Namens u allen hebben we ons medeleven betuigd. We hopen dat de familie dit grote gemis van vrouw, moeder en oma een plaats kunnen geven in hun verdere leven.
Barbecue
Het bestuur nodigt u als lid van onze vereniging samen met u partner uit voor een gezellig BBQ op 11 augustus 2012.
We verwachten u rond 18.00 uur op ons complex.
Het formulier inleveren uiterlijk 28 juli. Klik hier voor het formulier.
De kosten voor de BBQ zijn € 10.00 per persoon, voor introducés  max 2 personen € 12,50 p p.
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Van de voorzitter:
Te koude en te natte voorzomer en de problemen die die met zich mee brengt voor onze planten. Volgens mij in heel West-Europa een probleem.
Naast wat gemopper over het weer (wie verlangt nu niet naar de zon...) zien we in de tuin toch zowel voor- als nadelen: de late tulpen hebben nog nooit zo lang gebloeid en legden pas het loodje toen het kortstondig heel warm was. Koelte minnende groenten zoals tuinbonen, erwten, sla en kool groeien heel gezond en hebben een ideale start nu. De bonen, maïs, pompoenen en andere groenten die warmte koesteren, blijven achter in de groei; om over basilicum maar niet te spreken!
Ach, er kan nog veel goed komen en we hebben (naast crisis of sport) een onderwerp om met elkaar over te praten nietwaar.
Op andere tuinen op het complex zal het niet anders zijn dan bij mij eigenlijk alle jaren het geval is. Niet alles wat ik plant of zaai wordt een groot succes. Dat maakt het tuinieren ook weer juist zo leuk en verrassend: je weet nooit wat en hoeveel je gaat oogsten.
Tijdens de zomerperiode worden op het dak van de tuinwinkel zonnepanelen geplaatst. Wij hebben als bestuur gemeend hierin te moeten investeren om een aantal redenen: allereerst is het een milieuvriendelijke manier van energie opwekken, terwijl de opgewekte energie ook weer een jaarlijkse besparing in uitgaven met zich mee brengt. Op deze manier brengt ons “kapitaal” meer op, dan wanneer dit op een bankrekening wordt geparkeerd.
Komende weken zullen toch weer heel wat leden een aantal weken op vakantie gaan. Wij gaan er als bestuur van uit dat zij, voor zij vertrekken, er voor zorgen dat hun tuin op orde is. Wanneer dit niet het geval is, moeten zij er op rekenen dat zij bij terugkomst een dringend verzoek aantreffen om hun tuin weer in goede staat van onderhoud te brengen. Dat er hier en daar wat onkruid staat is niet zo erg, maar dat andere tuinders last hebben van bloeiend en zaaien onkruid is iets wat wij niet kunnen tolereren.
Ik begon met een wat tegenvallende voorzomer. Laten we hopen op een goed vervolg, al zijn de voorspellingen hierover niet geheel eenduidig, maar het komt er op neer dat we een hete zomer met regelmatig buien tegemoet gaan die tot in september door loopt.