oktober 2012

Commissie Onderhoud

Voorlichting

Stalmest

Versnipperen

Telen van veldsla

Niet meer spitten

Voorlichting


Op 27 november a.s. komt dhr. Vreeken van Vreeken Zaadhuis uit Dordrecht voor de leden een informatieavond geven.

Deze zal plaats vinden in het speelhuis van Ter Reede.

Waarom Ton Vreeken?

Goed verhaal , Ton gaat het die avond hebben over “vergeten groenten ”maar niet alleen daar over ook over alles wat maar te maken heeft met de start van een mooie oogst  of dat nu groente of bloemen of aardappelen zijn.

Voor een ieder die alvast een voorproefje wil , hierbij het adres van zijn website.

www.vreeken.nl

Houdt u mail in de gaten en het mededelingen bord aan het tuinhuis voor de juiste tijd en plaats .


Stalmest

Zoals iedereen die regelmatig op het complex komt heeft kunnen zien is er weer stalmest en compost aanwezig. Mocht het toevallig op zijn dan wordt er, zeker de eerste weken, voor nieuwe aanvoer gezorgd door de vereniging. Deze mest en compost is voor iedereen af te halen. Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan maar deze kosten worden ruimschoots overtroffen door de betere opbrengst van uw tuin. Dit natuurlijk bij juist gebruik. Dus aarzel niet en neem gewoon de hoeveelheid die u nodig denkt te hebben.

De prijs per kruiwagen stalmest bedraagt € 0,50. 1 kruiwagen compost kost u ook € 0,50.

Het door u afgenomen aantal kruiwagens maal de prijs kunt u afrekenen in de tuinwinkel op donderdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 11 uur. Ook kunt u het bedrag in een enveloppe doen met naam van het lid en deze in de brievenbus van het tuinhuis posten.

De voedingswaarde van de stalmest welke wij leveren is iets groter dan die van compost. Wel is het, indien in het najaar ondergespit, goed voor de structuur van de bodem. Het in het najaar onderspitten van deze mest heeft als voordeel dat, wanneer u in het voorjaar gaat zaaien en poten, de ammoniak, welke deze mest bevat, al verdampt is zodat dit geen nadelig effect heeft op de planten.

Een andere mogelijkheid is dat na het onderspitten van de stalmest u de compost licht verspreidt over het gespitte gedeelte, Dit wordt dan in de loop van de winter langzaam opgenomen door de grond en zo wordt tezamen met de ondergespitte stalmest een goede grondstructuur met wat essentiële voedingstoffen verkregen voor het komende seizoen.

Naast deze compost en stalmest vindt u op de plaat ook nog paardenmest. Deze mest is voor iedereen vrij beschikbaar. Kost dus niets.

En dan als laatste nog even dit: er worden ook houtsnippers gestort. De kosten hiervan bedragen per kruiwagen € 0,50. Afrekening zoals bovenstaand.

Uiteraard kan er bij het transport van deze stoffen wel eens iets van de kruiwagen afvallen.

Het verzoek is dan ook om dit na het kruien even op te ruimen. Ook wordt het door uw medetuinders op prijs gesteld dat, wanneer u de kruiwagen terugzet, deze even schoonmaakt. Zoveel prettiger voor die tuinders welke de kruiwagen voor andere doeleinden willen gebruiken.

Inhoud:
{

Versnipperen


Uw vereniging is in het bezit van een hakselaar. Deze wordt gebruikt om het snoeisel van de groenstrook te versnipperen. Deze snippers worden dan weer gebruikt door de vereniging.
Op onze tuinen staan behoorlijk wat fruitbomen en andere struiken welke regelmatig moeten worden gesnoeid. Uiteraard kunt u het snoeiafval meenemen naar de milieustraat of naar huis. Het is echter ook mogelijk om gebruik te maken van de hakselaar van de vereniging. U kunt dit opgeven in de tuinwinkel waarna er met u een afspraak wordt gemaakt door iemand van onderhoud dit pas,

als alle blad van de bomen is gevallen. Omdat de aanschaf en het onderhoud van deze machine uiteraard geld hebben gekost resp. nog kost vragen wij hier een vergoeding voor van € 1,-- per 10 minuten.

U ziet het voor een klein bedrag kunt u zichzelf heel veel moeite besparen en u heeft uw eigen houtsnippers op uw tuin. Dan weet u zeker waar ze vandaan komen.


Telen van veldsla
Het is vast wel bij de meesten van u bekend dat tot laat in het najaar er nog veldsla gezaaid kan worden .Dit kan zowel buiten als in de kas.
Veldsla kan op alle grondsoorten worden geteeld. Wel moet u er op letten, indien dat mogelijk is, er op een wat droger stuk van de tuin gezaaid wordt
De behoefte aan voedingsstoffen is bij veldsla niet erg groot dus wanneer u het zaait op een stuk wat in de zomer goed is bemest moeten er geen meststoffen meer toegevoegd te worden. U kunt gewoon op rijen zaaien. Dit kan net als bij wortelen b.v. door het zaad te mengen met zand om het wat beter gespreid te krijgen. Mocht het toch nog wat te dik gezaaid zijn kunt u het altijd wat uitdunnen. Wanneer u nu zaait en het wordt een milde winter dan kunt u deze winter nog veldsla oogsten.
U kunt ook in de kas of koude bak zaaien. Wanneer dit nu gedaan wordt kunt u waarschijnlijk de hele winter regelmatig verse veldsla eten.
Uiteraard heeft uw tuinwinkel nog veldslazaad in voorraad.
Niet meer spitten

Als het aan Eddy Heerschop ligt dan gaan we minder spitten.
De bovenste 10- 15 cm van de tuingrond is de waardevolste laag van de tuin voor al het gewas. Als we gaan spitten dan brengen we juist deze humuslaag dieper in de bodem zodat  de (haar)wortels van de planten de voeding moeilijker kan bereiken.
Dit en nog vele andere wetenswaardigheden werden op deze goed bezochte informatieavond
behandeld..

Naast het niet omspitten van de grond werd gewezen op het nut van het niet opruimen van plantresten. Deze vergaan in de herfst en winter zodat in het voorjaar na aanharken de bedden weer gereed zijn voor het nieuwe seizoen.
Het aanvoeren van grote hoeveelheden compost of stalmest is geen garantie voor een gezonde voedingsbodem. We gaan op basis van het gemaakte tuinplan voeding toevoegen aan de bodem. Planten die veel voeding nodig hebben b.v. koolsoorten stellen een gift stalmest zeer op prijs, er zijn echter ook veel planten die met veel minder voeding(erwten) ook een rijke oogst geven.
Dit en nog vele vele andere tips werden op deze avond besproken. Niet onvermeld mag blijven dat het onderwerp het bewaren van de oogst ook heel informatief en nuttig was.
Inmaken,inkuilen ophangen het zijn allemaal methoden om oogst lang te bewaren zodat gedurende de hele winter nog van de tuinopbrengst genoten kan worden.
Terugkijkend op deze infoavond kan gezegd worden dat het informatief en heel nuttig was,niet in het minst door de actieve duidelijke wijze waarop de onderwerpen door Eddy Heerschop werden gepresenteerd. Op naar de volgende bijeenkomst.
Commissie Onderhoud

Zoals het jullie misschien is opgevallen is onderhoud weer volop bezig , natuurlijk niet alleen want de leden die voor hun werk uren op zaterdag mee werken dragen hun steentje bij.
En daar gaat dit stukje nu juist over “het steentje ”en wel het grind wat op de paden ligt.
Onderhoud gaat ook dit najaar weer daar waar nodig is grind aanharken en opvullen.
NU is de vraag aan jullie als leden om te stoppen met omwoelen van de grindpaden.
Het werkt tegen gesteld: Los grind en losse grond is :
Meer modder,
Meer onkruid
Moeilijk begaanbaar
Dus a.u.b stop met de paden open te trekken , onderhoud komt langs en doet onderhoud aan uw en ons pad.