Snoeien

Vrijwilligerswerk voor

Werkt voor Ouderen

Uitnodiging jaarvergadering

 

februari 2013
Volkstuinvereniging Levenslust

opgericht 1 januari 1960
secretariaat:
W. de Feijter,
Coosje Buskenstraat 180,
4381 LJ Vlissingen.
www.volkstuinlevenslust.nl

Uitnodiging voor de jaarlijkse
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Deze wordt gehouden op dinsdag 12 maart 2013.
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Vredehoflaan 370 in het Speeluus van Ter Reede ingang  Vredehoflaan.

Agenda:
1. Opening

2. Lezing door dhr. Frans Sturm uit Heinkenszand over dahlia’s.
Dahlia's kweken als hobby op een niveau waar alleen het allerbeste goed genoeg is. Hoge eisen stellen aan je zelf en aan hen die meewerken aan een hobby waarin jij maar 1 ding wilt: Het allerhoogste bereiken.

3. Verslag van de algemene ledenvergadering 20 maart 2012.

4. Jaarverslag 2012

5.  Financiën:
a) Verslag kascontrolecommissie.
b) Financieel verslag 2012
c) Voorstel contributie verhogen.
d) Begroting 2013

6. Ingekomen stukken

7. Mededelingen bestuur

8. Verkiezingen
De volgende bestuursleden zijn volgens het rooster aan de beurt van aftreden:
J. de Wilde voorzitter en J. Schrier, E. Heerschop en T. Meedendorp.
Deze bestuursleden stellen zich herkiesbaar.
Kandidaat-leden kunnen zicht tot een ½ uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris.

9.  Verkiezing kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie die de jaarrekening 2012 heeft gecontroleerd bestaat uit
dhr. Kruit en dhr. Hartog.
Dhr. Hartog is aftredend. De commissie 2013 zal bestaan uit de heren D. Meeusen en P.Kruit.
Er moet een reservelid gekozen worden.
Leden die dit werk willen doen kunnen zich opgeven bij de secretaris.

10. Rondvraag

11. Verloting

12. Sluiting

Verslagen voor deze vergadering zijn per mail of op papier aan te vragen bij de secretaris per mail of telefoon.