5 december 2023
Volkstuinvereniging Levenslust
TUINTIPS
 

 
 
 
 
TUINTIPS Algemeen

Op deze pagina willen we proberen zoveel mogelijk interesante informatie voor u bij elkaar te halen. Heeft u tips (het hoeven geen hele artikels te zijn, het mag ook iets korts zijn) stuur het dan in. Op deze pagina diverse algemene tips.

Vogeltjes met honger - 8 november 2011

Nu de winter er weer aan komt is het belangrijk dat we onze vogels op de tuin niet vergeten, vogels die we nu bijvoeren op de tuin, helpen ons in het voorjaar door rupsen, insecten enz voor ons te vangen. Een mooie win win situatie. Dus help de vogels op de tuin met een vetbol, pinda,s, vogelvoer maar ook met een nestkast en dit voorjaar helpen de vogels u.

Zie ook: Wiki/Wintervoeding

Tuintip ingezonden door Eddy Heerschop

Groenbemesting, het hoe en waarom - 5 juli 2010

Waarschijnlijk hebben de meeste van u wel gehoord van groenbemesting. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in?
Met groenbemesting wordt bedoeld dat d.m.v. het zaaien van speciale gewassen er voedingsmiddelen in de grond worden gebracht die het volgende seizoen ten goede komen aan de hoofdteelt. Tevens wordt de grondstructuur verbeterd door het onderspitten van het gewas. Dit composteert n.l. in de grond en ook hierbij komen er weer voedingsstoffen vrij die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Welke gewassen zijn er geschikt voor deze soort van bemesting en wanneer kunnen deze gezaaid worden?
Voor deze bemesting wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten plantenfamilies n.l. de vlinderbloemigen en de niet vlinderbloemigen.
Van de vlinderbloemigen is bekend dat deze stikstofknolletjes aanmaakt aan de wortel. Bij het verwerken hiervan blijven de stikstofbolletjes in de bodem zodat deze het volgende seizoen een goede voedingsbodem voor bladgewassen kan vormen.
De niet vlinderbloemigen hebben deze eigenschap niet maar halen voedingsstoffen uit de bodem en slaan dit op in de plant. Hierdoor voorkomt men het wegspoelen van deze stoffen gedurende de periode dat een stuk grond braak ligt. Bij het onderspitten van deze soorten komen bij het verteren van de planten deze voedingsstoffen inde bodem weer langzaam vrij en kunnen het volgende seizoen dus weer gebruikt worden door andere planten.

We hebben nu de 2 soorten groenbemester genoemd. Welke u gaat gebruiken ligt dus voor een groot deel aan uw eigen situatie.

*Verkrijgbaar in de tuinwinkel !

Wij hebben in de tuinwinkel de volgende groenbemesters:
Phacelia en gele mosterd als niet vinderbloemige. Bij het gebruik van gele mosterd dient u er rekening mee te houden dat dit behoort tot de familie van de kruisbloemigen. Dus dezelfde familie als alle koolsoorten.

Als vlinderbloemige kunnen wij u Luzerne leveren. Deze levert dus zuurstof aan de grond.

Voor alle drie de soorten geldt dat deze gezaaid kunnen worden na het hoofdgewas. Waarvan voor Luzerne de uiterste zaaidatum 20 augustus is. *Voor de prijzen verwijzen wij u door naar de tuinwinkel. Wel kunnen we stellen dat dit zeer concurrerende prijzen zijn.

* alleen voor leden van Volkstuinvereniging Levenslust

Klik hier om naar de tuinwinkel te gaan.

Sponsor van Levenslust