Samenvatting van de ledenvergadering

Onderhoud paden

Zonnepanelen

NL.Doet Weyevliet

Bijeenkomst over zelf composterenUitnodiging jaarvergadering


april 2013
Samenvatting van de ledenvergadering gehouden op 12 maart 2013 in het Speeluus van Ter Reede.

De voorzitter opende de vergadering en heette ieder welkom in het bijzonder dhr. Frans Sturm uit Heinkenszand.
Dhr. Sturm nam het eerste gedeelte voor zijn rekening en hield een boeiend betoog over het kweken en vermeerderen van dahlia’s.
Hij had nog enige knollen mee gebracht en een aantal leden nam er een tas mee.
Om 21.00 uur begon het huishoudelijke gedeelte.
Na het openingswoord van de voorzitter werd het huishoudelijke gedeelte afgewerkt.
Alle verslagen werden zonder wijziging vastgesteld.
De kascommissie kreeg het woord,  zij hadden de financiën gecontroleerd. Er werden geen onregelmatigheden in de boeken gevonden. Zij constateerden dat de boekhouding er keurig uitzag.
Hierdoor kon het bestuur decharge verleend worden.
Het voorstel om de contributie te verhogen werd in discussie gegeven.
Uit de vergadering kwamen wel een aantal bezwaren naar voren waaronder:
De uitgaven voor het schoon houden van de paden is wel heel hoog. Er werd geopperd om deze post te verlagen.
Dit zou mogelijk zijn als alle leden zelf hun pad zouden schoonhouden.
Maar dan niet omspitten. Het pad met een hark en schoffel onkruid vrij houden en het grind naar het midden van het pad harken.
Het voorstel van het bestuur om de contributie met ingang van 1 juli te verhogen naar € 5.00 per maand werd goedgekeurd met een grote meerderheid van stemmen.
De begroting werd goedgekeurd door de leden.
Hierna vond de traditionele verloting nog plaats. Veel leden  gingen met een prijs uit onze tuinwinkel naar huis.