Beste Tuinliefhebbers,

Levenslust werkt mee aan een beter milieu.

Nieuwjaarsreceptie 2014

Beheer en onderhoud bosplantsoen

IDEEËNBUS

Uitnodiging voor de jaarlijkse

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Januari februari 2014
Beste Tuinliefhebbers,

Het “winterseizoen ”loopt alweer op zijn einde en bij vele zal het weer gaan kriebelen, om wat te gaan doen op onze lapjes grond.
Deze winter is erg zacht geweest en tuinen zijn nog groen, maar om toch een begin te maken met het nieuwe seizoen volgen hier wat tips.
 Aller eerst BEGIN niet te vroeg, de grond is nat en koud.
 Als er nog winterbedekking op de grond ligt verwijder deze dan alleen op de plaatsen waar je wat wil gaan doen.
 Met een grove hark verwijder je de bedekking en dit kan op de composthoop.
 Zet de composthoop om en dek deze af met wat paardenmest of afgeharkte bodembedekking.
Ondanks dat het al langer licht wordt en er af en toe al mooie dagen zijn er nog genoeg klussen die gedaan moeten worden.
Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van gereedschap, dikwijls heeft het heel de winter in een kist gelegen of in de schuur gehangen.
 Check of stelen nog goed vast zitten ( zet ze een dag en nacht in een emmer water)
 Zorg voor scherp gereedschap, snoeischaren, hak en schoffel.
 Vervang waar nodig een lijn van de pootlijn, kijk draden van bramen, druiven en ander leidraden na op breuk.
 Kijk of palen niet zijn afgerot op het maaiveld en vervang deze, niets zo vervelend als een omgewaaid paal als alles groeit en bloeit ,nu kunnen we er nog  goed bij.
We kunnen ook gaan denken aan zaaien en voorkiemen van planten in de kas en koude bak.
Denk aan Tuinbonen, rode bieten, vroege spitskool de eerste vroege spinazie.
Kijk nu de tuin “leeg ”is eens goed naar de indeling, wil je nog wat veranderen is het nu de tijd om een pad anders te leggen of andere zaken aan te pakken.
Ruim zaken op die de gehele winter zijn blijven liggen en ook vorig jaar niet zijn gebruikt.
Kortom; als je nu zorgt voor een opgeruimde tuin ben je zeker klaar voor het nieuwe seizoen en kunnen we ons dit voorjaar bezig houden met waar het om gaat.
TUINIEREN