Levenslust

Van het bestuur

Rabobank clubkascampagne

Kruid of onkruid

Werken, werken... (Wim Hofman)

De aardappelziekte

mei 2014
LEVENSLUST

Onze vereniging doet toch zijn naam steeds weer eer aan.
We trachten als bestuur steeds meer het aanzicht van ons complex te verbeteren.
Op het moment van schrijven heeft de machineloods een matamorfose ondergaan.
Op bijgaande foto’s is te zien wat er aan opgeknapt is.
Dit is, wordt, in eigen beheer gedaan. Onze “hoofdaannemer” Ruud Boots heeft er heel veel uren werk in gestoken. Als bestuur zijn we hem daar heel dankbaar voor.