Vandalisme

BBQ

Aardbeienplanten

Het is weer oogsttijd

Stapelmuur

Overhangende takken e.d.

Juli-augustus 2014
Beste leden
Enige tijd geleden, op zaterdagochtend 17 mei is de vereniging geconfronteerd met een inbraak in ons tuinhuis. Deze inbraak betekent voor onze vereniging een flinke schadepost. Niet alleen is er schade door vernieling, maar ook schade door diefstal.
Hoewel we als vereniging voor allerlei zaken zijn verzekerd, valt diefstal niet onder de afgesloten dekking. Natuurlijk is het mogelijk ons tegen diefstal te verzekeren, maar in het verleden is de keuze gemaakt dit niet te doen. De bijbehorende premie is vrij hoog.
Enkele weken voor deze inbraak hebben we ook op enkele tuinen ongewenst bezoek gehad. Toen zijn enkele huisjes opengebroken en ook toen is er schade veroorzaakt en zijn div. zaken weggenomen.
In beide situaties is aangifte gedaan en is dit in behandeling genomen, maar is tot nu toe geen resultaat geboekt.
Dit betekent zeer waarschijnlijk dat al eerder een bezoek aan het complex is gebracht door de, waarschijnlijk zelfde, daders van deze inbraken.
Soms zien we onbekenden op ons complex, op zoek naar ‘bekenden’ of familie, maar ook wel dat men gewoon als nieuwsgierigen een kijkje wil nemen. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar het zou wel zo moeten zijn dat onbekende dan gevraagd moet worden naar de reden van hun bezoek aan ons complex. Wanneer men onzeker is over de reden van zo’n bezoek aan het complex kan voor alle zekerheid een kenteken worden genoteerd. Zeker wanneer op ‘vreemde’ tijden onbekende op ons complex rond lopen is het belangrijk alert te zijn. Vertrouwt u het niet? Geef dit dan door aan het bestuur.
Ondertussen heeft het bestuur wel maatregels genomen dit zo mogelijk te voorkomen.
Op alle deuren zijn er secustrips (anti-inbraak strips) aangebracht en in de gebouwen is er een arminstallatie geïnstalleerd.  Als er een inbraak alarm afgaat wordt deze melding doorgebeld naar een centrale. Het alarm is te horen en te zien aan het tuinhuis.