5 december 2023
Volkstuinvereniging Levenslust
TUINTIPS
 

 
 
 
 
TUINTIPS Bestrijding

Op deze pagina willen we proberen zoveel mogelijk interesante informatie voor u bij elkaar te halen. Heeft u tips (het hoeven geen hele artikels te zijn, het mag ook iets korts zijn) stuur het dan in. Op deze pagina tips over bestrijding en voorkomen van ziektes en onkruid.

Bestrijding van Heermoes - 5 juli 2010

Het middel tegen heermoes/paardenstaart(equisetaceae) is MCPA

Gebruik hier 0,005 liter per 100 m² verdunt met 4 liter water.
Bij hergroei telkens herhalen.
Het middel zorgt door overmatige groeitoevoeging dat de plantstructuur wordt vernietigd tot in de wortel toe.

Heermoesthee als schimmelbestrijder: dus ook tegen Vitoftra

a) 10 Heermoes/paardenstaart laten drogen
b) 30 minuten in kokend water laten trekken
c) verdunnen 1 op 5
d) het gewas er mee bespuiten

Dit beschermt het gewas: dus spuiten voor het gewas ziek is !!!

Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Heermoes

Slakken vangen - 5 juli 2010

Hoe kun je eenvoudig vele slakken op je tuin vangen.
Leg 's-avonds enkele rabarberbladen uitgespreid op verschillende plaatsen in je tuin.
Kijk de volgende dag eens hoeveel slakken er onder zitten !
Rapen maar.

Peter Willeboordse

Afrekenen met Phytophthora - 5 juli 2010

Phytophthora is een gezamenlijk probleem. Phytophthora infestans is een schimmel die voor grote problemen zorgt bij de aardappelen- en tomatenteelt. Naast zijn grote agressiviteit is de schimmel in staat om zich zeer snel te verspreiden: tot wel 10 km per dag. De ziekte veroorzaakt op het veld gewassterfte en de knollen kunnen al in de grond wegrotten of later tijdens de bewaring. Het natte weer van de laatste jaren en het agressiever worden van de schimmel zorgen ervoor dat zowel de beroepsmatige landbouw als amateur-tuinders de ziekte steeds moeilijker kunnen beheersen.
Om hun oogst garant te stellen zijn met name de beroepsmatige landbouwers gedwongen om steeds vaker te spuiten. Dit terwijl het doel is minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
Om op een milieuvriendelijke manier aardappelen te telen is het van het grootste belang dat iedereen de ziekte al vroeg in het groeiseizoen aanpakt. Door aardappelen op een milieuvriendelijke manier te telen, o.a. met zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen, neemt de belasting van het milieu af. Dit is het belang van iedereen. Een van de belangrijkste infectiebronnen van de ziekte zijn hopen met aardappelen of aardappelafval en slechte composthopen. Deze spelen met name een rol in de eerste infecties vroeg in het teeltseizoen. Het op tijd signaleren en onschadelijk maken van deze infectiebronnen is de eerste manier om Phytophthora te voorkomen.

Hoe herkent u de ziekte?

De schimmel veroorzaakt bruinzwarte vlekken op blad en stengels. Op de stengels begint de aantasting meestal vanuit de bladoksels. Een groot deel van de stengel wordt dan bruinzwart. Bij warm en vochtig weer vormt de schimmel aan de onderkant van het blad langs de randen van de vlekken, wit schimmelpluis. Hierin vormen zich de sporen.

Sporen die op de grond terecht zijn gekomen, spoelen door regen- en gietwater in. Deze sporen kiemen in de grond, dringen plantendelen binnen en vermeerderen zich. Bij aangetaste delen zijn er op de schil bruinachtige, iets ingezonken plekken, zichtbaar. Onder deze plekken is het vruchtvlees bruin gekleurd. Soms beperkt de infectie zich tot kleine bruine streepjes, maar meestal dringt het diep in het binnenste van de knol door. De knol verrot tenslotte. Kijk hier voor de dagelijkse stand van zaken.

Weg met duiven, konijnen en vogels - 5 juli 2010

Ik heb het dit seizoen met succes uitgeprobeerd: de welbekende CD! Ik denk dat de meeste mensen wel iemand kent die altijd CD's brand en daar mislukken er altijd wel eens bij. Of oude programma's of muziek die niemand meer hoeft. Verzamel ze en gebruik ze op de tuin, het is een ideaal afschrikmiddel tegen ongewenste bezoekers. Eerst heb ik ze aan een draadje laten bungelen boven mijn pas gezaaide boontjes: alles kwam op zonder vraat. Later heb ik ze, nog gemakkelijker, gewoon tussen de gezaaide rijen boontjes plat op de grond gelegd met de glimmende kant naar boven: alles kwam op zonder vraat. Dus niet meer moeilijk doen met netten, gewoon een muziekje erbij!!!!

Ruud Verhoef
tuin 179-180

Minder bestrijdingsmiddelen bij teelt nieuwe aardbei - 5 juli 2010

In onderzoek bij Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, is een nieuwe aardbei ontwikkeld die bestand is tegen vruchtrot. De plant is niet volgens traditionele methoden door kruising verkregen maar door genen uit aardbei zelf aan te passen en terug te zetten in de aardbeiplant. De aangepaste genen blijken de ontwikkeling van vruchtrot, veroorzaakt door de schimmel Botrytis, te stoppen.
Onderzoeker Jan Schaart die op dit onderzoek woensdag 3 november aan Wageningen Universiteit promoveerde, hoopt dat dit gemodificeerde aardbei-ras door de nadrukkelijke milieuvoordelen ook werkelijk in productie komt. Aardbeiplanten worden in het groeiseizoen minstens eenmaal per week bespoten om de vruchtrot veroorzakende Botrytis-schimmel te bestrijden. Resistentie tegen vruchtrot is niet via traditionele veredeling (kruisen) in de huidige aardbeirassen te verkrijgen.

De nieuwe aardbeiplant is een genetisch gemodificeerde plant, waarvan het gen dat de resistentie tegen vruchtrot regelt niet afkomstig is uit andersoortige organismen (zoals bacteriën, dieren of niet-verwante planten), maar uit de aardbeiplant zelf. In aardbei blijkt een bekend resistentiegen tegen Botrytis aanwezig te zijn. Dit resistentiegen moet in principe voorkomen dat de ziekteverwekkende Botrytis-schimmel de kans krijgt de vrucht te infecteren. De Botrytis-sporen produceren enzymen die de celwanden van de vrucht afbreken, waarna de schimmel de plant kan binnendringen. Grijs beschimmelde vruchten zijn het resultaat.
In rijpende aardbeien produceert het geactiveerde resistentiegen een eiwit (polygalacturonase inhibiting protein, PGIP) dat de celwand afbrekende schimmelenzymen onwerkzaam maakt door zich eraan te binden. Daardoor vertraagt de aantasting door Botrytis. Uit het Wageningse promotieonderzoek kwam echter naar voren dat dit resistentiegen onvoldoende actief is om de ontwikkeling van de Botrytis-schimmel in geteelde aardbeivruchten te remmen.

Onderzoeker Jan Schaart wist het PGIP-gen tegen vruchtrot uit aardbei te isoleren, de activiteit ervan aan te passen en het vervolgens terug te zetten in het genoom van de aardbeiplant, zonder veranderingen aan te brengen in de overige erfelijke eigenschappen van de plant.

Knolvoet ? Voorkomen is de boodschap ! - 5 juli 2010

"Knolvoet" is een vaak voorkomende wortelziekte bij koolgewassen. De bladeren leggen zich open en na een tijdje valt de groei helemaal stil. Er ontstaan knobbelvormige verdikkingen op de wortels en die verhinderen het watertransport. Wanneer u de groente uittrekt, blijken de wortels en de wortelhals ziekelijk verdikt. Wanneer knolvoet optreedt, is de ziekte niet meer te bestrijden. Daarom zult u preventieve maatregelen moeten nemen.

Koolsoorten - en zeker bloemkool - houden van een kalkrijke bodem terwijl de knolvoetschimmel daar juist een hekel aan heeft. Bekalk uw grond dus voor de teelt.

Schenk ook aandacht aan de structuur van de bodem. Wanneer de bodem niet voldoende gedraineerd is en er te veel water ter hoogte van de wortels blijft staan, vindt de schimmel zijn geliefkoosd terrein. Werk dus DCM Vivimus(r) voor Groenten door de moestuinbodem.

*Verkrijgbaar in de tuinwinkel !

Vivimus(r) voor groenten
DCM Vivimus(r) is een gemengd organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof. Organisch bodemverbeterend middel, speciaal ontwikkeld voor het aanplanten van alle groenten zoals bladgroenten, vruchtgroenten, knolgroenten, kolen, etc. Creëert de ideale omstandigheden voor een snelle inworteling en een geslaagde aanplanting.

Voor een luchtige en humusrijke bodem die een vlotte inworteling een een gezonde groei toelaat.

Verkrijgbaar in de tuinwikel in 40 liter verpakkingen.

* alleen voor leden van Volkstuinvereniging Levenslust

Ziektes bij Uien - 5 juli 2010

Veel tuinders hebben wel een stukje grond waarop uien geteeld worden. Als alles goed gaat is dit een gewas waarvan de teelt veel voldoening geeft. Helaas ook uien kunnen last krijgen van ziekten en plagen. Momenteel komt er veel valse meeldauw in de uien voor. Ook zijn er verschillende schimmels waargenomen in het gewas.

De vraag is uiteraard hoe kan ik de verschillende ziektes en plagen constateren. Hieronder een korte beschrijving van een paar op ons complex geconstateerde schimmels.

Valse meeldauw
Valse meeldauw ontstaat bij temperaturen tot 22 graden bij vochtig weer. Het is te herkennen aan licht geelgroene ovale vlekken waarop later grijze schimmels komen. De aangetaste uien verwijderen en van de tuin verwijderen. Dus niet op de composthoop gooien. De schimmelsporen blijven vele jaren in de grond aanwezig.dus is in dit geval een ruime vruchtwisseling aan te raden.

Witrot
Witrot is een ernstige bodemschimmel. De schimmel is terug te vinden aan de wortelkrans van de ui. Het groeit na enige tijd door naar boven langs de wand van de ui. Mocht u deze schimmel hebben dan is het perceel voor vele jaren ongeschikt voor uienteelt.

Fusarium
Is te zien als de plant gaat verwelken en gemakkelijk uit de grond kan worden getrokken. Deze schimmel komt tot ontwikkeling bij een temperatuur van 20 graden of meer. In de aangetaste bollen is er moeilijk wat aan te doen. Als u de uien bewaart zet de aantasting zich voort en de hele oogst kan op deze manier verloren gaan.

Uiteraard zijn er nog een groot aantal andere ziektes en plagen. Een overzicht hiervan vindt u op een poster welke in het tuinhuis hangt. Ook kunt u tijdens de openingstijden van de tuinwinkel, donderdagmorgen van 10.00 uur-11.00 uur en zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur, bestrijdingsmiddelen kopen voor een aantal van deze ziektes.

Als laatste wil ik nog opmerken dat aangetaste planten nooit op de compost dienen te komen maar altijd afgevoerd moeten van het complex. Zelfs als deze planten in de open lucht worden neergegooid is het mogelijk dat de sporen e.d. verspreid worden naar andere tuinen. Dit is iets wat u niet van een ander wilt krijgen dus omgekeerd geldt dit natuurlijk ook.

Sponsor van Levenslust